Για την επιβεβαίωση της γνησιότητας ενός πιστοποιητικού παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Πληκτρολογήστε τον Αριθμό που αναγράφεται στο κάτω δεξιό άκρο του Πιστοποιητικού,π.χ. EL100049123AK.

2. Στην συνέχεια πληκτρολογήστε στο πεδίο «Image Verification».

3. Πατήστε Υποβολή.

Image Verification