Γιορτάζουμε 20 χρόνια ECDL!

Λάβε μέρος στην κλήρωση για 20 δωρεάν πακέτα εξετάσεων ECDL!

Φέτος κλείνουν 20 χρόνια από την ίδρυση του ECDL. Για να γιορτάσουμε αυτή τη σημαντική επέτειο, κληρώνουμε 20 δωρεάν πακέτα ECDL σε 20 τυχερούς!

Εγγράψου στο πρόγραμμα ECDL και μπορεί να είσαι ένας από τους 20 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα (1) δωρεάν πακέτο ECDL, συνολικής αξίας 145 ευρώ.

Το πακέτο περιλαμβάνει το κόστος εξέτασης σε 4 ενότητες ECDL, συν την έκδοση ενός Πιστοποιητικού ECDL Profile. Οι 4 ενότητες της προσφοράς είναι:
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Παρουσιάσεις
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
Εγγράψου στο πρόγραμμα ECDL από 1 έως 30 Ιουνίου 2017 σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL στην Ελλάδα.

Με την εγγραφή σου στο πρόγραμμα ECDL, εκδίδεται Κάρτα Υποψηφίου με το όνομά σου και έναν μοναδικό αριθμό υποψηφίου. Συμπλήρωσε τον αριθμό αυτό στο παρακάτω πεδίο και πάτα «Επόμενο βήμα».

Στο παράθυρο (widget) που θα εμφανιστεί, συμπλήρωσε το όνομα και το email σου, και πάτησε «Συνέχεια» για να λάβεις μέρος στην κλήρωση.


Όροι Συμμετοχής

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
 • Η εταιρεία Peoplecert Ελλάς Α.Ε. (στο εξής «η Διοργανώτρια») όπως νόμιμα εκπροσωπείται διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (στο εξής «ο Διαγωνισμός»).
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας.
3. Διάρκεια του Διαγωνισμού
 • Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την 01/06/2017, ώρα 12:00 έως και την 30/6/2017, ώρα 23:59
4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
 • Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα βήματα:
  • Βήμα 1: Να επισκεφθούν οποιοδήποτε συνεργαζόμενο Εξεταστικό Κέντρο του δικτύου ECDL στην Ελλάδα και να αγοράσουν μια Κάρτα Υποψηφίου. Η κάρτα υποψηφίου εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή και κοστίζει 35 ευρώ (προτεινόμενη τιμή που μπορεί να διαφέρει ανά εξεταστικό κέντρο).
  • Βήμα 2: Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:www.ecdl.gr/20years και να συμπληρώσουν τον κωδικό που αναφέρεται στην Κάρτα Υποψηφίου.
  • Βήμα 3: Μόλις διασταυρωθεί η εγκυρότητα του κωδικού θα εμφανιστεί η πλατφόρμα Gleam (www.gleam.io). Ο συμμετέχων θα συμπληρώσει το ονοματεπώνυμο του και το e-mail του και θα συμμετέχει στη διαδικασία της κλήρωσης. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές που αναφέρονται στην πλατφόρμα Gleam, οι συμμετέχοντες μπορούν να αυξάνουν τις πιθανότητες τους να κερδίσουν στον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να ακυρώσει την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
5. Δώρα
 • Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι είκοσι (20) πακέτα τα οποία περιλαμβάνουν το κόστος εξέτασης σε 4 ενότητες ECDL (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις, Υπηρεσίες Διαδικτύου) και την έκδοση ενός Πιστοποιητικού ECDL Profile το κάθε ένα. Σημειώνεται ρητώς ότι στο δώρο δεν περιλαμβάνεται η σχετική εκπαίδευση. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, δεν αλλάζει σύμφωνα με τις επιθυμίες των νικητών, δε μεταβιβάζεται και μπορεί να αλλάξει ως προς τον τύπο και την ποσότητα, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας. Οι νικητές θα μπορούν να εξεταστούν στις δωρεάν ενότητες που κέρδισαν και να λάβουν το πιστοποιητικό τους μέχρι 31/12/17.
6. Τρόπος ανάδειξης νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας
 • Οι νικητές των δώρων θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί την 03/07/2017, ώρα 12:00 στα γραφεία της Διοργανώτριας και θα ανακοινωθούν στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.ecdl.gr/20years. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια μέσω του e-mail που θα έχουν δηλώσει. Η Διοργανώτρια oυδεμία ευθύνη φέρει για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων. Οι νικητές μπορούν να παραλάβουν το δώρο τους από οποιοδήποτε συνεργαζόμενο Εξεταστικό Κέντρο του δικτύου ECDL στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των νικητών και φωτογραφικό ή βίντεο υλικό στην ιστοσελίδα της, στην επίσημη σελίδα της στο facebook ή κάθε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
7. Προσωπικά Δεδομένα
 • Στα πλαίσια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των δώρων σε αυτούς. Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του στη Διοργανώτρια να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα ως άνω στοιχεία του αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό. Σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, μπορείτε να επικοινωνείτε στο ChiefSecurityOfficer@peoplecert.org
8. Ευθύνη Διοργανωτή
 • Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει οποιChiefSecur αδήποτε ευθύνη αστική ή ποινική για τυχόν ελαττώματα του δώρου ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί σχετιζόμενη με το δώρο, τη χρήση του ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την απονομή του δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
9. Ευθύνη Συμμετεχόντων
 • Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστοτόπου ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο, όσον αφορά στη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από την Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει σχόλια (comments) και να ακυρώνει συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που αυτά προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή/και τα ήθη και έθιμα γενικότερα κ.λ.π.
10. Λοιποί Όροι
 • 10.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, ενώ η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον ιστότοπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους χρήσης του και τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server). H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού.
 • 10.2. Κανένας συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ιδίως αναφορικά με τον Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων όρων του συνεπάγεται την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.
 • 10.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (α) να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου της, με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.ecdl.gr/20years και (β) να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χωρίς ειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Κάθε τροποποίηση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα www.ecdl.gr/20years.
 • 10.4. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
11. Αποδοχή Όρων
 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.


Η PEOPLECERT Ελλάς είναι ο φορέας πιστοποίησης ECDL στην Ελλάδα. Η PEOPLECERT είναι ένας κορυφαίος οργανισμός πιστοποίησης προσώπων με παγκόσμια παρουσία και πρωτοπόρα τεχνολογία. Σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστήμια και κρατικούς φορείς, αναπτύσσουμε κορυφαία προϊόντα αξιολόγησης δεξιοτήτων και διενεργούμε εξετάσεις πιστοποίησης σε 180+ χώρες και 25 γλώσσες. Χάρη στη βραβευμένη τεχνολογία διενέργειας εξετάσεων που έχουμε αναπτύξει, δίνουμε στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να πετύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους και να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους.